OPLEIDING
In 2006 ben ik afgestudeerd als diëtist en voedingskundige aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In de ruim 8 jaar die ik als diëtist in het ziekenhuis heb gewerkt heb ik me gespecialiseerd in nierziekten, maag-, darm- en leverziekten en voeding na diverse operaties. Ik merkte na verloop van tijd dat de westerse behandelwijzen niet de enige manier zijn om klachten te behandelen. Tijdens mijn studie ben ik met shiatsu in aanraking gekomen. Omdat dit me meteen interesseerde ben ik hierin verder gaan studeren. Ook omdat ik me graag als zelfstandig werkende therapeut wilde gaan vestigen.
In 2010 heb ik de driejarige opleiding tot shiatsu-therapeut aan Shu-Ha-Rhi in Breda met succes afgerond. Omdat ik bij de beroepsvereniging LVNT ben aangesloten ben ik ook natuurgeneeskundig therapeut. In 2011 ben ik mijn praktijk in Zeeland gestart. Mijn kennis houd ik op peil door het volgen van bij- en nascholing op het gebied van shiatsu, natuurgeneeskunde en voeding.

BIJ- EN NASCHOLING
Een van de nascholingen die ik heb gevolgd is de opleiding Chi Nei Tsang. Chi Nei Tsang (CNT) betekent “het bewerken van de energie van de interne organen”. De wortels liggen in het oude, Taoïstische China. CNT is een krachtige, diepe én zachte toepassing die blokkades oplost door het masseren van het buikgebied en ook de borstkas. CNT ontgift, brengt emotioneel evenwicht, versterkt en wakkert het helend vermogen van het lichaam aan.
Verder heb ik mijn westerse kennis over voeding uitgebreid met voeding volgens de 5 elementen. Hiervoor heb ik diverse bijscholingen gevolgd zoals Chinfood. Momenteel volg ik een 3-jarige opleiding Westerse Kruidengeneeskunde in Breda.

BEROEPSVERENIGING
Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). De LVNT stelt strenge eisen aan het voeren van een praktijk, waaronder verplichte bij- en nascholingen, waardoor de kwaliteit van geboden zorg wordt gegarandeerd. Consulten bij een VNT-lid worden door de meeste zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket vergoed. Kijk zelf in de polis hoeveel van het consult vergoed wordt.
Ook ben ik aangesloten bij het RBCZ. Hier sta ik ingeschreven in het HBO register. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Je kunt mijn gegevens opzoeken op mijn naam op: https://www.rbcz.nu/register.html

                         

PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.