Shiatsu-therapie

Bij shiatsu-therapie wordt ervan uitgegaan dat er banen over het lichaam lopen waar energie doorheen stroomt. Deze banen worden ook wel meridianen genoemd. Op die meridianen bevinden zich drukpunten. Pop voor shiatsu-therapie.Bij shiatsu wordt er met de duimen, vingers en handen gewerkt op deze drukpunten en meridianen. Sommige punten kunnen gevoelig zijn maar over het algemeen wordt een behandeling als ontspannend ervaren.
Bij gezonde mensen stroomt deze energie zonder probleem en hierdoor merken we er weinig van. Bij ziekte kunnen er een aantal dingen gebeuren. De energie is onvoldoende aanwezig, de energie stroomt de verkeerde richting op, de energie is relatief te veel of de energie raakt gestagneerd.
Een voorbeeld van energie die de verkeerde richting op stroomt is maagklachten. De energie van de maag hoort naar beneden toe te stromen. Bij klachten van oprispingen, boeren, hikken en dergelijke gaat de energie dus omhoog in plaats van omlaag. Met shiatsu kan dit worden beïnvloed door specifieke drukpunten te gebruiken die deze energiestroom weer omlaag brengt. Hierdoor zullen de klachten verminderen of verdwijnen. Lees meer informatie over in mijn artikel over shiatsu .

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE

Ik werk met shiatsu op basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit is een vorm van shiatsu waarbij er op een bepaalde manier een “diagnose” wordt gesteld. Dit gebeurt door eerst naar het lichaam als een geheel te kijken. In een vraaggesprek tijdens het eerste consult zoek ik naar verbanden tussen diverse klachten in het lichaam. Daarnaast voel ik op de buik een aantal zones die meer vertellen over de energie in het lichaam. Ik kijk naar de tong en voel de pols. Deze vier manieren van diagnostiek samen vormen de diagnose. Op basis hiervan weet ik welke meridianen ik kan behandelen en welke punten ik specifiek kies om de klachten te verminderen.
Na het stellen van de diagnose volgt de shiatsu behandeling. Afhankelijk van de klacht(en) spreken we een vervolgbehandeling af. Bij langdurige klachten spreek ik meestal 3 vervolgbehandelingen af. Daarna bespreken we of er nog vervolg nodig is.

Praktisch:
Een behandeling met shiatsu-therapie duurt 60 – 75 minuten. Ik werk op een futon (matras) op de grond of op een behandeltafel. Afhankelijk van de klachten kijken we wat het meest geschikt is. De kleding kan tijdens de behandeling aan blijven.

MASSAGE:

Shiatsu is oorspronkelijk bedoeld om klachten of ziekte te voorkomen. Indien er geen specifieke klachten zijn, is een ontspanningsmassage geschikt. Bij shiatsu-massage worden verschillende massagetechnieken gebruikt in combinatie met drukpunten. Een massage duurt 30-60 minuten. Ook kan alleen de rug, schouders en/of nek behandeld worden in 30 minuten.